Akumulatoru uzpirkšana, Latvija
Akumulatoru uzpirkšana | Latvija


Iepirkumu cenas*

Komentāri

Atjaunināts

Valsts

Pircējs

0.550 EUR / kg
Nolietoti svina akumulatori
2020.05.24
0.470 EUR / kg arrow
Akumulatori - svina
2020.05.28
0.470 EUR / kg arrow
Akumulatori
2020.05.26
0.450 EUR / kg arrow
Akumulatoru baterijas
2020.05.27
0.200 EUR / kg
Akumulatori Ni Cr
2020.05.24* Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.