Akumulatoru uzpirkšana, Latvija
Akumulatoru uzpirkšana | Latvija


Iepirkumu cenas*

Komentāri

Atjaunināts

Valsts

Pircējs

0.550 EUR / kg arrow
Nolietoti svina akumulatori
2019.10.20
0.520 EUR / kg arrow
Akumulatori - svina
2019.10.24
0.520 EUR / kg arrow
Akumulatori
2019.10.22
0.480 EUR / kg arrow
Akumulatoru baterijas
2019.10.23
0.200 EUR / kg
Akumulatori Ni Cr
2019.10.20* Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.