elektrodzinēju lūžņu cenas, Krāsainie metāli cenas, Latvija
Krāsainie metāli cenas | elektrodzinēju lūžņu cenas | Latvija


Iepirkumu cenas*

Komentāri

Atjaunināts

Valsts

Pircējs

0.500 EUR / kg
Auto ģenerātori
2020.06.25
0.440 EUR / kg arrow
Elektrodzinēji
2020.06.25
0.400 EUR / kg arrow
Elektrodzinēji
2020.06.22
0.300 EUR / kg
Elektromotori
2020.06.27
0.290 EUR / kg arrow
Elektromotori ar vara tinumu
2020.06.27
0.280 EUR / kg arrow
Elektromotori ar vara tinumu
2020.06.28* Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.